Fractie Onafhankelijken: ‘Extra onderzoekstijd nodig voor promovendi in medezeggenschap en overlegorganen’

Fractie Onafhankelijken: ‘Extra onderzoekstijd nodig voor promovendi in medezeggenschap en overlegorganen’

Promovendi die deelnemen aan een universitair medezeggenschaps- of overlegorgaan moeten compensatie krijgen. Daarvoor pleit Fractie Onafhankelijken in een initiatiefvoorstel dat gisteren tijdens de OOI-vergadering (Onderwijs, Onderzoek en Impact) ter discussie stond. De deelnamebereidheid voor dit soort functies is laag onder PhD’s. Met extra tijd voor het voltooien van onderzoek, hoopt de fractie de drempel te verlagen. Het College van Bestuur is nog niet overtuigd.

Beeld Pexels / Andrea Piacquadio

Dat promovendi een kwetsbare positie innemen binnen de academische wereld is veelvuldig beschreven. Kort samengevat: je bent geen student meer, maar ook nog geen gevestigde en onafhankelijke academicus. In vier jaar tijd moet je een gedegen onderzoek afleveren en tegelijkertijd leren omgaan met stevige competitie.

Er zijn veel gegadigden voor een wetenschappelijke carrière, dus je moet je onderscheiden van de rest. En ondanks het harde werken is het nog maar de vraag of je na het voltooien van je proefschrift een aanstelling krijgt aan de universiteit.

Jonge academici betrekken bij besluitvorming

Een promotietraject gaat gepaard met een hoge werkdruk die regelmatig uitmondt in diverse mentale klachten. Met ruim 700 promovendi, alleen al aan Tilburg University, gaat het bovendien niet om een kleine groep. Reden genoeg om deze jonge academici te betrekken bij de toekomstplannen en besluitvorming binnen de universiteit.

Wie meepraat- en denkt heeft invloed en kan problemen aanpakken. Zaak dus dat promovendi hun stem laten klinken in de Universiteitsraad of deelnemen aan het Tilburg PhD Platform (TiPP), het overlegorgaan voor promovendi van de verschillende faculteiten.

Helaas gaat het daar mis, concludeert Fractie Onafhankelijken in haar initiatiefvoorstel. Uit hun eigen ervaring bij het werven van promovendi blijkt dat die niet staan te trappelen om deel te nemen aan raden. Fractielid Renee de Reuver vertelt tijdens de OOI-vergadering dat promovendi soms vrezen dat deelname veel werk en stress oplevert, waardoor hun promotietraject in gevaar komt. In andere gevallen raadt een begeleider het af vanwege de extra werklast.

Een compensatieregeling voor promovendi

Tot voor kort was het voor deelnemers aan TiPP mogelijk om hun contract een korte periode te verlengen. Die compensatie heeft de universiteit weer stopgezet. Terwijl in zo’n tegemoetkoming volgens de Onafhankelijken wel een oplossing ligt. Extra tijd om je proefschrift te voltooien kan promovendi motiveren om toch te kiezen voor raadswerk. Ze willen daarom dat de universiteit de TiPP-compensatieregeling herstelt en uitbreidt voor PhD-studenten die deelnemen aan de Universiteitsraad of andere speciale participatieraden- en projecten. 

“Deelname aan verschillende commissies zien wij als een belangrijk onderdeel van het leerproces van promovendi”, reageert vice-rector magnificus Jantine Schuit. “Belangrijk voor de professionele ontwikkeling en het carrièreperspectief.” Dat zo’n functie tijd kost weet je echter op voorhand, stelt ze.

Alleen wanneer deelname extra werk oplevert, bovenop de te verwachten tijd, wil de universiteit compensatie overwegen. Promovendi kunnen dan mogelijk in overleg met leidinggevenden een ​​schriftelijk verzoek indienen voor een eventuele contractverlenging, verduidelijkt de vice-rector.

“Voor de Onafhankelijken is dit niet genoeg”, reageert De Reuver. “Wij willen dat alle PhD-leden van het promovendi platform en andere raden compensatie krijgen, zodat zij zich geen zorgen hoeven te maken of deelname ten koste gaat van hun onderzoek. Als de universiteit de zichtbaarheid en inspraak van promovendi serieus neemt, dan zou ze daaraan moeten bijdragen door extra compensatie te bieden.”

Jantine Schuit is er niet van overtuigd dat contractverlenging de oplossing is en wil meer inzicht in de aarzeling van promovendi om te participeren. De voorzitter stelt voor om de discussie op een later moment te vervolgen en vraagt Onafhankelijken om tegen die tijd met meer inzichten en argumenten te komen die hun standpunt kracht bijzetten.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.