Ombudsfunctionaris Tilburg University komt eraan, voorlopig alleen voor personeel

Ombudsfunctionaris Tilburg University komt eraan, voorlopig alleen voor personeel

Een ombudsfunctionaris aan de universiteit, eigenlijk had die er drie maanden geleden al moeten zijn. Volgens het College van Bestuur worden er inmiddels sollicitatiegesprekken gevoerd. De onpartijdige belangenbehartiger komt er in eerste instantie alleen voor medewerkers. Pas in 2023 wordt besloten of er ook voor studenten zo’n functionaris komt.

Beeld Pixabay

Volgens de CAO Nederlandse universiteiten 2020 moest iedere universiteit per 1 juli 2021 een ombudsfunctionaris hebben. Ruim drie maanden na verstrijken van die deadline is er in Tilburg echter nog geen onpartijdige belangenbehartiger aangesteld. Het College van Bestuur laat desgevraagd aan Univers weten dat er op dit moment sollicitatiegesprekken worden gevoerd.

Begin vorig jaar gaf het CvB aan interesse te hebben in het creëren van een ombudsfunctie, en werd een externe partij gevraagd te onderzoeken of die rol noodzakelijk was. Aan enkele andere universiteiten liep toen al een pilot met ombudspersonen, die de landelijke komst van een universitaire ombudsfunctie moest voorbereiden.

Voor de vacature aan Tilburg University verscheen sindsdien geen advertentie. Woordvoerder Imre van der Meulen laat weten dat er gezocht wordt naar een kandidaat uit het netwerk van de universiteit. “Dat zijn altijd mensen van buiten, omdat de functie niet verenigbaar is met een andere functie.”  

Nog niet voor studenten

De nieuwe ombudspersoon gaat zich voorlopig alleen bezighouden met klachten en meldingen van personeel. Van der Meulen: “Omdat het cao-akkoord per 1 juli 2021 ingericht moest zijn en de tijdspanne daarmee erg kort was, is besloten de ombudsfunctie voor Tilburg University eerst in te richten voor werknemers.”

En dus komt er, ondanks een toenemende maatschappelijke roep om betere bescherming van studenten in het hoger onderwijs, voorlopig nog geen nieuw meldpunt waar studenten ongepast gedrag kunnen melden.

“Instellingen moeten zelf zorgen voor de bescherming van studenten. Daarbij spelen onder meer studieadviseurs, studentendecanen, psychologen en vertrouwenspersonen een rol. Er moet nader bekeken worden hoe deze structuur zich verhoudt tot de taken en functie van de ombudsfunctionaris,” licht Van der Meulen de keuze verder toe. “Dat wordt uitgewerkt in fase 2. Ook studenten hebben immers recht op sociale veiligheid, en op verschoning van ongewenst gedrag.”

Eerst evalueren

Voor het zover is, staat de universiteit eerst nog enkele evaluatiemomenten te wachten. De ombudspersoon voor medewerkers zal een jaar na aanstelling worden geëvalueerd. Van der Meulen:  “De ombudsfunctie voor studenten zal nader onderzocht en voorbereid worden in 2022, zodat er in 2023 een beslissing over genomen kan worden, na een interne en landelijke evaluatie van de ombudsfunctie voor werknemers.”

Advertentie.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.