Invoering summa cum laude TSB voorlopig van de baan

Als het aan studentenfractie Active TSB ligt, studeren er dit collegejaar al studenten summa cum laude af aan de faculteit sociale en gedragswetenschappen. Het faculteitsbestuur trapt op de rem: de invoering van het judicium is tijdrovend en onzeker.

In een initiatiefvoorstel legt Active TSB het helder voor aan het faculteitsbestuur. Er zijn studenten die zo hard werken, dat cum laude onvoldoende recht doet aan hun prestaties. Dat predicaat krijg je als je gemiddeld een acht behaalt voor je vakken en minstens een acht voor de scriptie. Maar er zijn ook studenten die gemiddeld minstens een negen scoren voor hun vakken en de scriptie afsluiten met hetzelfde topcijfer.

Zulke hoge cijfers halen is “een geweldige prestatie die erg zeldzaam is”, aldus de fractie. De faculteit maakt er in het strategisch plan nota bene een punt van om “talent meer en beter te waarderen”. “Daar sluit dit initiatief mooi bij aan”, vindt de studentenfractie. Elders op de universiteit, aan de faculteiten rechten en geesteswetenschappen, kunnen studenten al summa cum laude afstuderen. “Wij zouden graag dit collegejaar al verandering zien.”

Nadruk op prestaties

Marcel van Assen, vice-decaan onderwijs, ziet voor- en nadelen. Het judicium ziet hij als een manier om de vijf procent beste studenten te belonen. Tegelijkertijd ligt de nadruk dan nog meer op het belang van prestaties. Het faculteitsbestuur heeft zelf geen sterke voorkeur, maar gaat het predicaat toch niet meteen invoeren.

Zo’n verandering moet de faculteit doorvoeren in de onderwijs- en examenregeling (OER). Maar, zegt Van Assen, de universiteit wil deze regeling over de hele breedte stroomlijnen. Studenten die vakken volgen aan een andere faculteit, merken nu nog dat de regels sterk uiteenlopen. “Dat is niet wenselijk, zeker niet als we studenten willen motiveren elders vakken te volgen.”

De faculteiten gaan meer in de pas lopen. “Uiteindelijk hebben we overal summa cum laude, of nergens.” Het zou dus zomaar kunnen dat ook TSB-studenten er in de toekomst voor in aanmerking komen. Maar de studenten die nu hun afstuderen in zicht hebben, zien die boot aan zich voorbijgaan. Het aanpassen van de OER is een “proces”, dat nog minstens “een paar jaar” gaat duren.

Eerder riep studentenfractie Active TiSEM al op tot het invoeren van summa cum laude. Ook aan de faculteit economie en management is daar behoefte aan. En ook daar is het judicium nog niet in zicht. Interim-decaan Lex Meijdam stelde voor de discussie op centraal niveau te voeren. “Als we dit veranderen, laten we het dan samen veranderen.”

Advertentie

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.