Tilburg University kiest: Mirjam Siesling, fractie Onafhankelijken

Tilburg University kiest: Mirjam Siesling, fractie Onafhankelijken

Deze week kiest het Tilburg University-personeel de leden van de nieuwe universiteitsraad. Daarin beslissen medewerkersfracties mee over het beleid van de universiteit. Mirjam Siesling, programmamanager bij MindLabs, is de lijsttrekker van één van de twee verkiesbare fracties: Onafhankelijken. Zij vertelt over de actiepunten en wapenfeiten van haar fractie en over haar persoonlijke drijfveren. 

Mirjam Siesling. Beeld: Ton Toemen

Welke problemen spelen er aan Tilburg University?

“Waar ik me zorgen over maak is de mate van betrokkenheid tussen de werkvloer en het management van de universiteit. Ik vraag me steeds meer af wat de medewerkers in hun dagelijkse werk nou meemaken van wat het bestuur besluit. Het college doet graag voorkomen dat iedereen blij is met de plannen en dat het met iedereen spreekt, dan denk ik: klopt dat wel?

“Als je een willekeurige collega aan het koffieapparaat vraagt: wat weet je van onze strategie, wat voel je erbij, wil je eraan bijdragen, ervaar je het in je dagelijks werk? Dan vraag ik me echt af of dat leeft. En of medewerkers ruimte ervaren om zich daarin te verdiepen. Ik merk dat het vooral bij de wetenschappelijke staf niet erg leeft. Of mensen vinden het wel interessant maar willen of kunnen zichzelf er niet voor vrijmaken. 

‘Ik vind het positief dat dit bestuur probeert dingen te vernieuwen’

“Ik steek ook de hand in eigen boezem want wij vertegenwoordigen de werkvloer. Het is onze taak om overal ogen en oren te hebben en medewerkers te betrekken. Maar ik doe ook een oproep aan het college: de raad kan niet je enige kanaal zijn om contact te hebben met medewerkers, dat zou te armoedig zijn.”

Wat gaat er juist goed? 

“Ik merk dat dit college zijn best doet om de faculteiten actief te betrekken bij beleidsplannen. Bijvoorbeeld door facultaire strategieplannen parallel te laten lopen aan de universiteitsstrategie. En door decanen opdracht te geven bepaalde strategische thema’s te trekken.

“Ook vind ik het positief dat dit bestuur probeert dingen te vernieuwen. Ze durven een signatuur te zetten. Bijvoorbeeld door digital sciences for society als een groot thema te kiezen en een basisvak voor alle studenten aan te bieden op het gebied van kunstmatige intelligentie en digitalisering. Ook de keuze om met academische werkplaatsen te werken is een goed voorbeeld. Natuurlijk heb je altijd voor- en tegenstanders, maar dat men kiest om een richting in te slaan vind ik goed.”

Jij begint aan een vierde termijn in de universiteitsraad, waarvan een tweede als fractievoorzitter. Wat zijn jouw persoonlijke drijfveren om dit werk te doen?

“Er is een mix aan redenen om nog een rondje mee te doen. In onze fractie hebben we de afgelopen tijd best wat wisselingen gehad en ben ik de meest ervaren collega. Hoewel het goed is als er af en toe nieuwe gezichten en stemmen bijkomen, wilde ik ze nu niet alleen laten.

‘Jonge docenten die na een paar jaar weer moeten vertrekken; dat is echt kapitaalvernietiging’

“Daarnaast vind ik het werk heel erg leuk. Het college is relatief nieuw, ik zie er naar uit om daar nog een aantal jaren mee te werken. Ook is het is fijn dat ik nu de vruchten kan plukken van de routine die ik heb opgebouwd.”

Waar gaat Onafhankelijken zich de komende tijd voor inzetten?

“Wij richten ons op vier verschillende thema’s. Allereerst onderwijs, dat is al lang een thema in onze fractie. Goede onderwijzers moeten evenveel waardering krijgen qua carrière als goede onderzoekers. Ook vinden wij docentwelzijn heel belangrijk. De nadruk ligt soms sterk op studentwelzijn, maar er is geen studentwelzijn zonder docentwelzijn.

“Onderzoek doen is teamwork, dat is een ander belangrijk punt. Je moet voorkomen dat je individuele steronderzoekers krijgt in een departement, naar wie alle lof en privileges gaan. Er bestaat niet zoiets als één individu die één individuele beurs genereert. Dat moet je dus anders waarderen en stimuleren.

‘Toen had ik het gevoel dat medezeggenschap werkte zoals het zou moeten werken’

“Dan is er het thema HR en medewerkers. Wij vinden het belangrijk dat ons HR-departement er echt is voor de medewerker en niet zozeer als adviseur van het universitair management. Een helpdesk voor medewerkers met vragen over bijvoorbeeld loopbaanontwikkeling of salarisonderhandelingen. Ook vinden we de positie van mensen met een tijdelijke aanstelling belangrijk. Jonge docenten die na een paar jaar weer moeten vertrekken; dat is echt kapitaalvernietiging. Onlangs sprak ik nog een TiU-docent van bijna vijftig die in zijn hele professionele loopbaan nog nooit een vaste aanstelling heeft gehad. Kan je je voorstellen wat dat doet met levenskeuzes?

“Tot slot willen we dat de universiteit deelneemt aan de samenleving en een goede buur en stadgenoot is. Of het nu gaat om duurzaamheid, huisvesting voor studenten of het werven onder studenten voor wie het niet evident is dat ze gaan studeren. De universiteit heeft een maatschappelijke verantwoordelijkheid.”

Wat zijn de belangrijkste wapenfeiten van de afgelopen periode? Waar zijn de Onafhankelijken trots op?

“Waar ik zelf wel erg tevreden over ben, is de uitkomst van een discussie die afgelopen zomer losbarstte naar aanleiding van een artikel over de katholieke identiteit van Tilburg University. Collega’s belden, mailden en appten ons en zeiden: wat is dit? Hebben jullie dit in de raad besproken? Hier voel ik me niet bij thuis.

“Er kwam een kleine storm van protest en wij hebben dat toen verwoord in de raadsvergadering. Het bestuur heeft geluisterd naar de geluiden van de werkvloer, zelfs al waren die contrair aan de wensen van het college. Ik had toen het gevoel dat medezeggenschap werkte zoals het zou moeten werken.”

Waarom moeten medewerkers op Onafhankelijken stemmen?

“Wij zijn een fractie die de hele universiteit wil vertegenwoordigen. Vrouw, man, oud, jong, management, wetenschappelijke staf, internationaal, Nederlands, tijdelijk of vast contract.

“Wij willen dat de medezeggenschap voor iedereen toegankelijk is. Medezeggenschap moet niet elitair zijn. Iedere stem is belangrijk, het maakt niet uit hoeveel titels jij voor je naam hebt.”

Een persoonlijke vraag om mee af te sluiten. Wat is jouw favoriete plek op de campus?

“Leuke vraag! Ik werk als programmamanager bij MindLabs en mijn werkplek is de Spoorzone. Dat is ook mijn favoriete campusplek. Het voelt een beetje gek, omdat het buiten de campus is, maar ik ben groot fan van de spoorzone. Wij opereren als MindLabs nu vanuit het Deprez gebouw, in de zomer gaan we verhuizen naar een heel mooi nieuw gebouw. Naast de Lochal, en minstens zo mooi.  Een prachtig gebouw aan het station, een groot uithangbord voor Tilburg University. Iedereen die daar binnenkomt ziet straks dat Tilburg een universiteitsstad is, in plaats van een stad met een universiteit.”

Advertentie.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.