Het blijft rustig op de campus: ‘Soms komt maar tien procent opdagen’

Het blijft rustig op de campus: ‘Soms komt maar tien procent opdagen’

In het begin van dit jaar werden de vrij intensieve coronamaatregelen in rap tempo afgebouwd. Sindsdien kunnen we weer naar het werk of naar college zonder allerlei restricties. Je zou zeggen dat studenten dus weer massaal naar de campus komen, omdat ze het online onderwijs na twee jaar beu zijn. Toch blijven, nu het fysieke onderwijs weer is toegestaan, de collegebanken opvallend vaak leeg.

Docenten zien met lede ogen aan hoe de collegezaal vaak maar half gevuld is. Gaëtan Mertens geeft colleges psychopathologie en hij ziet een duidelijke afname in de studentenaantallen. En die achteruitgang is het grootst bij colleges die zowel fysiek als online worden aangeboden: “Ik merk wel dat als ik opgenomen colleges aanbiedt, dat er minder studenten komen opdagen voor de hoorcolleges. Dat zijn er dan aanzienlijk minder, in sommige gevallen maar tien procent.”

Als je studenten op de campus vraagt of ze liever in de collegebanken zitten dan thuis achter een scherm, is het antwoord duidelijk. Zij komen liever naar de campus. Toch geeft dit een vertekend beeld, want voor een representatievere steekproef zou je ook de studenten thuis achter een scherm naar hun mening moeten vragen. Maar dat is praktisch helaas niet haalbaar met een camera.

Opvallend is dat de studenten die wél naar de colleges komen, de opgenomen videocolleges niet graag zouden missen. Het lijkt erop dat studenten gewend zijn geraakt aan het studeren in hun eigen tijd. Ze kunnen colleges terugkijken om de stof nog eens te herhalen. Of ze kijken het college later terug omdat ze overdag niet kunnen vanwege een bijbaan, sport of andere, al dan niet gezelligere, nevenactiviteiten.

Als de collegebanken leeg blijven gaat dat komend collegejaar waarschijnlijk gevolgen krijgen voor het online aanbod van de colleges. Want lesgeven voor een lege zaal werkt niet echt motiverend. Daarbij gaat daarmee voor een aantal vakken ook de kwaliteit van het onderwijs achteruit. Individuele docenten als Gaëtan Mertens overwegen dan ook om na de zomer het extra aanbieden van video-opnames te schrappen. De komende tijd moet uitwijzen of faculteiten op deze ontwikkelingen inspringen en met nieuwe richtlijnen komen voor het hele onderwijsaanbod.

Advertentie.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.