Drugsgebruik Tilburgse studenten neemt toe: studentenfracties en verenigingen bezorgd

Drugsgebruik Tilburgse studenten neemt toe: studentenfracties en verenigingen bezorgd

Sos, speed, molly, X, keta, tante G, lsd en 2c-b. Voor de meeste Nederlanders zijn dit waarschijnlijk ongebruikelijke termen. Maar voor studenten niet, stellen Tilburgse studentenfracties en studentenverenigingen. Zij spreken hun zorgen uit: “Het is niet normaal dat jongeren in het uitgaansleven of thuis op de bank naar roesmiddelen grijpen”.

Beeld: Pexels

Tilburgse studentenfracties en studentenverenigingen maken zich zorgen over het toenemend drugsgebruik onder studenten. Studentenfractie SAM stelde hierover zelfs vragen tijdens de Universiteitsraad. Vicevoorzitter Tessa Chambon legt uit: “In mijn eigen omgeving, maar ook daarbuiten, gebruiken studenten steeds meer drugs. Zij erkennen dit probleem en trekken steeds vaker aan de bel.”

Ook Bastiaan Heerius, praeses senatus van het Tilburgs Studenten Corps Sint Olof, stelt dat het drugsgebruik onder Tilburgse studenten is toegenomen: “Toen ik vijf jaar geleden begon met studeren, gebruikten veel minder studenten drugs. Tegenwoordig is het meer geaccepteerd en wordt er zonder gêne in het openbaar over gesproken. Ik acht het zelfs aannemelijk dat veel eerstejaars in hun middelbareschooltijd al drugs gebruikten. Voor de ouderejaars is dat onbegrijpelijk: wij konden misschien net een paar biertjes te veel binnenhouden. Drugsgebruik was echt nog een ver-van-mijn-bed-show. Dit toenemende drugsgebruik heeft overigens ook met corona te maken. In de lockdownperiode was drugs voor velen simpelweg een vorm van vermaak.”

Toename door corona

Dat toenemend drugsgebruik en corona nauw met elkaar verwant zijn, is onbetwistbaar. In het najaar van 2020 deed Lieve Mark – een initiatief van zeven studenten uit Leiden, Delft en Utrecht – al onderzoek naar het veranderende drugsgebruik onder studenten. Begin dit jaar publiceerden zij hiervan de resultaten. Wat blijkt? Vier op de tien studenten is in de corona-periode meer verdovende middelen gaan gebruiken. Negentien procent is meer gaan drinken, tien procent gebruikt meer drugs en twaalf procent gebruikt meer van allebei. Als belangrijkste redenen voor dit drugsgebruik noemen de onderzoekers verveling (65 procent), je even beter willen voelen (41 procent) en dat mensen in de omgeving ook meer zijn gaan gebruiken (37 procent).

Niet alleen in Tilburg maar ook in Utrecht maken studentenverenigingen zich zorgen. Recent besloten Utrechtse studentenverenigingen de krachten te bundelen en hun zorgen hardop uit te spreken. In de landelijke campagne Waar Trek Jij De Lijn? proberen ze studenten bewust te maken van de ingrijpende, sociale, persoonlijke en maatschappelijke gevolgen van buitensporig drugsgebruik.

Een concentratiepilletje

Het gebruik van stimulerende middelen beperkt zich overigens niet tot festivals en huisfeestjes. Ook tijdens het studeren wordt vaker naar medicijnen en drugs gegrepen. Charlotte Hüser, bestuurslid externe zaken bij Fractie Sam, legt uit: “Ritalin wordt bijvoorbeeld steeds vaker gebruikt om studieprestaties te bevorderen. Door slechts één pilletje te slikken kan een student zich soms uren achter elkaar concentreren. Ideaal als je veel balletjes omhoog moet houden of een goed cijfer wil halen voor een tentamen”.

Als reden noemt fractiecollega Chambon de toegenomen prestatiedruk op studenten: “Om op te vallen bij een toelatingscommissie of toekomstige werkgever moet je tegenwoordig meer kunnen laten zien dan alleen een mooie cijferlijst. Studenten volgen extra vakken, nemen deel aan activiteiten buiten het curriculum, doen tijdens hun studie vaak al werkervaring op, lopen stage en melden zich aan voor vrijwilligerswerk. Daarnaast wordt er ook nog van hen verwacht dat ze vrienden en familie zien én de sportschool bezoeken. Voor veel studenten is dat gewoon te veel. Het gebruik van stimulerende middelen is dan een manier om aan alle verwachtingen te voldoen.”

(tekst loopt door onder de afbeelding)

Beeld: Pexels

Zero tolerance

Tilburgse studentenverenigingen hanteren – net als andere studentenverenigingen in Nederland – een zero tolerance drugsbeleid. Heerius legt uit: “Dat betekent dat leden geen drugs mogen gebruiken tijdens activiteiten die de vereniging organiseert. Als dit wel gebeurt, riskeren zij bij Olof een schorsing van minimaal vier maanden. Dankzij deze sociale controle hebben wij [het bestuur, red.] dan ook niet het idee dat leden tijdens Olof-activiteiten drugs gebruiken. Maar wij weten natuurlijk niet precies wat er zich achter de voordeur van studentenhuizen afspeelt. Noch wat er gebeurt op feestjes die Olof niet organiseert.”

Isa Beuk, secretaris van T.S.R. Vidar, beaamt dat laatste: “Het is lastig om een indicatie van drugsgebruik onder onze leden te geven. Je weet niet wat zich buiten de vereniging afspeelt. Drugsgebruik wordt op Vidar niet getolereerd, maar op veel andere plekken wordt het wel gedoogd”.

Logischerwijs gebruiken leden eerder drugs buiten het zicht van hun vereniging. Daar lopen zij geen risico op eventuele consequenties wanneer zij betrapt worden op het gebruik van drugs. Op de vraag wat er moet gebeuren om het drugsgebruik onder studenten terug te dringen, antwoordt Heerius: “Er moet veel meer gesproken worden over de negatieve gevolgen van drugsgebruik. Ook moet het minder genormaliseerd worden. Het is niet normaal dat jongeren in het uitgaansleven of thuis op de bank naar roesmiddelen grijpen”.

Waar trekt Tilburg de lijn?

De campagne Waar Trek Jij De Lijn? komt volgens Heerius dan ook op het juiste moment: “Wat betreft bewustwording over drugsgebruik is deze campagne een mooie eerste stap. Maar zowel de overheid als universiteiten hebben hierin ook een belangrijke rol. Zij zouden meer moeten inzetten op preventie en voorlichting. Ik denk dat het een illusie is om te veronderstellen dat drugsgebruik onder studenten verdwijnt. Maar ik denk wel dat voorlichting en preventieve maatregelen ervoor kunnen zorgen dat het frequente gebruik wordt teruggedrongen.”

Ook Beuk vindt dat er een rol voor de universiteit is weggelegd: “De universiteit is niet verplicht om hier iets mee te doen. Maar zij heeft wel een unieke positie om de studenten te informeren over drugsgebruik en hen bewust te maken van alle negatieve consequenties. Hiermee kan de universiteit haar morele betrokkenheid bij het welzijn van haar studenten uiten.”

Heb je een vraag over je eigen drugsgebruik of dat van een ander? Wil je meer informatie over een middel en/of verslaving? Wil je liever niet met iemand uit je omgeving praten? Dan kun je terecht bij de drugsinfolijn www.drugsinfo.nl of bel via 0900-1995.

Advertentie.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.