Bindend studieadvies versoepelen: wat vinden Tilburgse studenten?

Bindend studieadvies versoepelen: wat vinden Tilburgse studenten?

Minister Dijkgraaf wil de norm voor het bindend studieadvies verlagen. Fractie Front, de grootste studentenfractie in de Tilburgse universiteitsraad, wil de huidige norm graag behouden. Om Kamerleden aan te sporen tegen het wetsvoorstel van de minister te stemmen stuurde Front daarom een brief naar de Tweede Kamer.

De huidige norm voor het bindend studieadvies van 42 studiepunten is volgens Front een goede stok achter de deur. De studentenpartij vreest dat een verlaging van de norm naar 30 punten kan leiden tot kennisachterstand bij studenten die doorstromen naar het tweede jaar. Front-bestuurslid Marinka Hack denkt dat het zowel voor docenten als studenten ‘hinderlijk wordt als studenten meedraaien op een ander level.’

Studievertraging

Daarnaast vreest Front dat een normverlaging studievertraging in de hand werkt omdat studenten dan het probleem voor zich uit schuiven en eerstejaarsvakken in een later studiejaar alsnog moeten inhalen. Tot slot is de partij tegen een algemene maatregel en vindt ze dat elke universiteit zelf moet kunnen beslissen over de norm voor haar studenten. Toch wil Front benadrukken dat in individuele gevallen maatwerk moet blijven bestaan voor studenten die om wat voor reden dan ook de norm niet halen.

Een kleine rondgang op de campus leert dat ook studenten de huidige norm van 42 studiepunten een goede stok achter de deur vinden, al moet daarbij worden opgemerkt dat de studenten die Univers sprak allemaal ouderejaars zijn en de hobbel van de bsa al achter zich hebben gelaten.

Instagram enquete

Ook fractie Sam, de andere studentenpartij in de universiteitsraad, vindt dat de norm niet omlaag moet. Sam hield een kleine poll op Instagram naar aanleiding van de voornemens van de minister. Een kleine 150 studenten reageerden op de vraag: Is het een goed idee om de norm voor het bindend studieadvies te verlagen? Tweederde van de respondenten gaf aan tegen een verlaging te zijn. Sam zelf vindt de huidige grens van 42 punten dus niet te hoog, maar wel erg ‘hard’ en is er voor om in individuele gevallen meer maatwerk te leveren.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.