Dit is wat Volt, PVV, CDA en BBB willen doen voor studenten

Dit is wat Volt, PVV, CDA en BBB willen doen voor studenten

Waar staan politieke partijen voor als het om studentenzaken gaat? Univers bekeek de verkiezingsprogramma’s en zette de meest opvallende standpunten op een rijtje. Vandaag het tweede en laatste deel met: Volt, PVV, CDA en BBB.

Beeld: Univers

De drie meest genoemde studententhema’s in verkiezingsprogramma’s van 2023 zijn de internationalisering van onderwijsinstellingen, (studenten)huisvesting en de vraag of de zogenaamde pechgeneratie gecompenseerd moet worden, en zo ja, op welke manier. Over de terugkeer van de basisbeurs heerst eensgezindheid, want geen enkele partij wil dat terugdraaien. Over hoe Nederland om moet gaan met de grote hoeveelheid internationale studenten op universiteiten verschillen de meningen. Hieronder vind je de meest opvallende standpunten per partij.

Volt – Onderwijs Europeaniseren

Volt wil het onderwijs verder Europeaniseren. Dit betekent dat universiteiten en hogescholen in de Europese Unie gezamenlijke opleidings- en studietrajecten aanbieden. Volt wil zich bovendien inzetten voor grensoverstijgend wetenschappelijk onderzoek.

Als het aan Volt ligt gaan studenten er financieel op vooruit. Zo wil de partij de uitwonende basisbeurs verhogen naar 464 euro per maand en de thuiswonende beurs naar 123 euro. Voor studenten waarvan de ouders te weinig financiële middelen hebben om bij te dragen, moeten er aanvullende beurzen komen. Leenstelselstudenten worden gecompenseerd met zo’n tienduizend euro.

Het woningtekort, ook onder studenten, wil Volt niet incidenteel, maar allesomvattend oplossen. Volt wil daarom investeren in sociale huurwoningen en woningen voor middeninkomens. De partij verwacht dat studenten en starters daar ook profijt van hebben.

Voor studies die studenten opleiden voor werk in cruciale sectoren wil Volt het collegegeld afschaffen, denk aan de ict, techniek, bouw, zorg en het onderwijs. Als je stageloopt heb je volgens Volt recht op een minimale stagevergoeding van 550 euro per maand, op basis van een volledige werkweek.

PVV – Bachelors alleen in het Nederlands

Nederlandse collegezalen moeten weer van de Nederlandse student worden, meent de PVV. Buitenlandse studenten moeten zoveel mogelijk geweerd worden en bachelors mogen alleen nog in het Nederlands worden gegeven. Als het aan de PVV ligt is nog maar een beperkt aantal internationale masterstudenten welkom op Nederlandse universiteiten.

De krapte op de woningmarkt is volgens de partij van Geert Wilders te danken aan statushouders. Op studentenwoonvoorzieningen gaat het partijprogramma niet in. Verder wordt er niet gerept over universitair onderwijs of ondersteuning van studenten.

CDA – Collegegeld per studiepunt

Het oplossen van het woningtekort is een topprioriteit. Als jongeren beter kunnen sparen, komen ze makkelijker de woningmarkt op, redeneert het CDA. Bij het aanvragen van een hypotheek zou de actuele studieschuld bepalend moeten zijn.

Het CDA vindt een actief verenigingsleven erg belangrijk. Om studenten de ruimte te geven hun verenigingsleven te versterken, wil de partij de hoogte van het collegegeld vaststellen per studiepunt. Dit moet de druk om 60 studiepunten per jaar te halen en te betalen gaan verlagen. Het bindend studieadvies voor eerstejaars wil het CDA wel behouden.

Voor internationale studenten zet het CDA de deur op een kier. Internationaal toptalent is welkom voor wetenschappelijk onderzoek. Verder moet Nederlands de voertaal worden bij opleidingen die studenten opleiden voor een baan op de Nederlandse arbeidsmarkt. Opleidingen in de techniek moeten aantrekkelijker worden, vindt de partij, dit bijvoorbeeld door collegegeldverlaging en baangaranties te geven.

BBB – Huurtoeslag voor erkende studentenhuizen

De BBB heeft een aantal concrete plannen voor samenwerkingen tussen universiteiten, Defensie en het Openbaar Ministerie (OM). Zo moet Defensity College worden uitgebreid en talentvolle studenten vaker worden gekoppeld aan Defensie. Voor studenten die bij Defensie gaan werken, liggen extra studiepunten klaar. De BBB wil de personeelskrapte onder rechters en het OM bestrijden door rechtenstudenten te werven en te motiveren voor een carrière bij de overheid.

De BBB is kritisch op de termen hoog- en laagopgeleid en stelt voor om de namen van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en hoger beroepsonderwijs (hbo) te vervangen door respectievelijk het praktisch beroepsonderwijs (pbo) en theoretisch beroepsonderwijs (tbo). Wetenschappelijk onderwijs blijft wo heten.

Erkende studentenhuizen mogen van de BBB recht krijgen op huurtoeslag. De huisvesting van Nederlandse studenten moet toegankelijker worden door minder internationale studenten op universiteiten toe te laten. Door de stikstofregeling te versoepelen kan er doorstroom op de huizenmarkt gerealiseerd worden, denkt de BBB.

Wat willen de politieke partijen voor studenten?

Univers bekeek de verkiezingsprogramma’s van 2023 en zet de meest opvallende standpunten voor studenten op een rijtje. Hierboven het tweede en laatste deel met Volt, PVV, CDA en BBB. Klik hier voor het eerste deel.

Advertentie.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.