Studentenfracties akkoord over verkiezingsconvenant

De studentenfracties hebben een akkoord bereikt over het verkiezingsconvenant voor dit jaar. Eerder werden de onderhandelingen gestaakt omdat de partijen het niet eens werden. Onder leiding van Rien Wijnhoven, voorzitter van de universiteitsraad, werden de gesprekken hervat.

Eerdere onderhandelingen liepen spaak op twee punten. Er was onduidelijkheid over de digitale aard van de verkiezingen en er waren zorgen over mogelijke verbindingen en afspraken tussen partijen op het universitaire en facultaire niveau.

Het eerste discussiepunt werd al eerder opgelost met het definitieve besluit om de verkiezingen en de verkiezingscampagne dit jaar volledig online te houden. Dit besluit is genomen in overleg met het College van Bestuur, verantwoordelijk voor de uitvoering en handhaving van de corona-maatregelen op de universiteit.

Vrije en eerlijke verkiezingen

Om de zorgen over mogelijke afspraken tussen partijen op de verschillende bestuursniveau’s weg te nemen, laat Wijnhoven weten dat de volgende passage is toegevoegd aan het convenant:

‘Partijen en hun kandidaten spreken af dat hun verkiezingsstrategie en -activiteiten gericht zijn op het voor het voetlicht brengen van de eigen programma’s en kandidaten. Partijen willen daarmee voorkomen dat er op grote, structurele schaal gebruik wordt gemaakt van contacten en/of middelen die niet direct te herleiden zijn tot de eigen programma’s of kandidaten. Voorop staat dat er sprake is van vrije, eerlijke en geheime verkiezingen’.

Over de precieze reikwijdte van het verkiezingsconvenant wordt later dit jaar op uitnodiging van het College van Bestuur een breder gesprek gehouden.

Aandacht volledig op verkiezingen

De studentenpartijen laten weten dat ze de gang van zaken betreuren rondom het eerder afbreken van de convenantsgesprekken. Ze willen hun energie en aandacht nu volledig richten op de verkiezingen.

Sinds 2016 stellen de studentenpartijen jaarlijks een convenant op om de verkiezingscampagnes te reguleren. Dit leidt ieder jaar opnieuw tot discussies, maar dit jaar liep de onenigheid zo hoog op dat de gesprekken tijdelijk werden stilgelegd. Met het alsnog bereikte akkoord, kunnen de verkiezingen en de campagnes dit jaar gewoon doorgang vinden.

Advertentie.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.