Ombudsfunctionaris TiU van start

Tilburg University heeft een ombudspersoon. Vandaag werd bekend dat de openstaande vacature voor een onpartijdig belangenbehartiger is ingevuld. Werknemers van de universiteit kunnen voortaan bij Myriam Nijssen terecht voor onafhankelijk advies, doorverwijzing of bemiddeling.

Beeld Pixabay

Een benoeming waarvan je wist dat deze eraan zat te komen. Al sinds 2019 klinkt de roep om onafhankelijke ombudsmannen en -vrouwen aan te stellen aan Nederlandse universiteiten. Dit naar aanleiding van een rapport van twee vakbonden, waaruit bleek dat intimidatie en wangedrag aan universiteiten schering en inslag is. Voor Universiteiten van Nederland (voorheen: VSNU) reden om in de collectieve arbeidsovereenkomst te bepalen dat iedere universiteit er per 1 juli 2021 een moest aanstellen.

De Tilburgse universiteit liep wat vertraging op in dat proces: in het najaar van 2021 bleek de sollicitatieprocedure nog in volle gang te zijn. Vandaag bracht afdeling Communicatie naar buiten dat Myriam Nijssen per 1 februari 2022 is aangesteld als ombudsfunctionaris voor werknemers. Nijssen heeft een juridische achtergrond, komt van de Universiteit Utrecht en is voorzitter van de klachtencommissie ongewenste omgangsvormen van VVV Nederland.

Onpartijdig

Personeel kan in uiteenlopende situaties terecht bij Nijssen, bijvoorbeeld bij problemen in de samenwerking met anderen, ongewenst gedrag of bij integriteitskwesties. Behalve het bieden van een luisterend oor en het geven van advies – waarvoor de universiteit ook vertrouwenspersonen heeft aangewezen – kan de nieuwe functionaris besluiten te bemiddelen, door te verwijzen of een eigen onderzoek in te stellen. Op verzoek van een werknemer, maar ook ongevraagd en op eigen initiatief.

Daarnaast zal Nijssen het College van Bestuur adviseren over mogelijke ongewenste patronen aan de universiteit, zoals ongewenst gedrag of sociale onveiligheid. Een ombudsfunctionaris is per definitie onpartijdig, en Nijssen zal zowel de belangen van de universiteit als die van de medewerkers afwegen. Ze is niet bevoegd om te bemiddelen bij cao-gerelateerde arbeidsconflicten, klachten waarvoor al een procedure is, of kwesties die al voor een rechter liggen.

Nog niet voor studenten

Voor Tilburgse studenten komt er vooralsnog geen vergelijkbaar loket. Hoewel het CvB eerder al liet weten dat “studenten [ook] recht hebben op sociale veiligheid en verschoning van ongewenst gedrag”, wil het college eerst de ombudsfunctionaris werknemers evalueren, alvorens te beslissen over vervolgstappen.

Advertentie.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.