Iraniërs voelen zich niet gesteund door Tilburg University: ‘Wij voelen ons buitengesloten’

Iraniërs voelen zich niet gesteund door Tilburg University: ‘Wij voelen ons buitengesloten’

In een gezamenlijk statement tonen Iraans-Nederlandse wetenschappers en de rectores magnifici van zes Nederlandse universiteiten zich geschokt over de huidige situatie in Iran. De Tilburgse rector Wim van de Donk ondertekende dit statement niet, ondanks het verzoek van verschillende Iraanse studenten en medewerkers aan Tilburg University om zich publiekelijk solidair te tonen.

Solidariteitsdemonstratie in Melbourne na de dood van de Iraanse Mahsa Amini. Beeld: Matt Hrkac/Flickr

Read here in English.

“We veroordelen het geweld tegen studenten en academici in Iran ten zeerste”, staat er in een onlangs gepubliceerd statement dat werd opgesteld door Nederlands-Iraanse en Iraanse academici die werkzaam zijn in Nederland. “Protesterende studenten krijgen op verschillende universiteitscampussen en -gebieden met bruut geweld te maken. We willen ons solidariteitsgevoel uitspreken voor deze studenten en academici in Iran en alle studenten en academici ter wereld die banden hebben met de regio en bezorgd zijn over hun families en vrienden.”

Naast de verschillende wetenschappers ondertekenden ook zes rectores magnifici het statement, waaronder Han van Krieken (Radboud Universiteit), Annelien Bredenoord, (Erasmus Universiteit) en Peter-Paul Verbeek, (Universiteit van Amsterdam).

TiU-rector Wim van de Donk behoort niet tot een van de ondertekenaars. Over de beslissing om dat niet te doen laat universiteitswoordvoerder Imre van der Meulen desgevraagd aan Univers weten: “In UNL-verband (Universiteiten van Nederland red.) is ervoor gekozen om geen gezamenlijk statement namens alle universiteiten uit te brengen over de situatie in Iran. Wij conformeren ons nog steeds aan dat eerdere besluit.” Van der Meulen laat verder weten dat de universiteit ‘intern heeft gecommuniceerd’ met Iraanse medewerkers en studenten van Tilburg University.

Die interne boodschap, in de vorm van een mail die ook in het bezit is van Univers, spreekt de universiteit haar steun en medeleven uit aan de verschillende Iraanse studenten en medewerkers. Dit gebaar is echter niet bij iedereen positief ontvangen.

Niet aan ons

In de mail laat de universiteit, uit naam van het college van bestuur, weten dat Tilburg University het brute geweld tegen onder andere studenten en academici op de Sharif University veroordeelt: “Helaas zijn er nog veel plaatsen in de wereld waar diversiteit als een bedreiging wordt gezien. Waar mensen die van zich laten horen, die zich niet conformeren, niet veilig zijn. Het raakt en verontrust velen in onze community, vooral degenen die banden hebben met de regio en zich zorgen maken over hun familie en geliefden. Wij leven mee met iedereen die hierdoor geraakt wordt, direct of indirect.”

Hoewel de universiteit aangeeft geschokt te zijn door de gebeurtenissen in Iran, laat zij weten dat zij een openbare verklaring niet de gepaste reactie vindt. “Hoewel we diep geraakt zijn door de gebeurtenissen in Iran, vinden we het niet aan ons om een politiek statement te maken door formeel een statement op onze website te plaatsen. We willen benadrukken dat individuele medewerkers en studenten die direct of indirect getroffen zijn, gesteund worden door Tilburg University. Medewerkers kunnen zich wenden tot hun HR-adviseurs en studenten tot hun Onderwijscoördinatoren of de Decanen van Studenten.” 

‘Hoewel we diep geraakt zijn door de gebeurtenissen in Iran, vinden we het niet aan ons om een politiek statement te maken’

Voor Ammar Maleki, universitair docent Comparative Politics aan Tilburg University, is het uitblijven van een publiekelijk statement moeilijk te begrijpen: “Het is teleurstellend, te meer omdat het motto van Tilburg University “Understanding Society” is. Ik ging ervan uit dat de term ‘samenleving’ hier een bredere betekenis heeft dan alleen de Nederlandse samenleving of Europese samenlevingen.”

Ook bij een Iraanse bachelor student, die om veiligheidsredenen alleen anoniem wil reageren (naam is bekend bij de redactie red.), overheerst een gevoel van teleurstelling: “We, en dan bedoel ik alle Iraanse mensen die ik ken aan Tilburg University, waren erg teleurgesteld toen we de email kregen. Ik vind deze universiteit echt leuk en ik ben dankbaar voor de kans om aan zo’n goede instelling als deze te mogen studeren, maar de verklaring van de universiteit begrijp ik echt niet, die was erg frustrerend voor ons allemaal. Dit zijn immers de mensen die ons lesgeven over racisme, diversiteit en discriminatie.”

Van individuele medewerkers ontving de student naar eigen zeggen juist zeer warme reacties. “Een professor gaf ons tien minuten van haar les om over de situatie in Iran te praten en andere studenten te informeren. Een andere professor stuurde me aan het begin van de demonstraties al een e-mail met: ‘Laat het weten als je iemand nodig hebt om mee te praten, ik volg de situatie in Iran.’ Ze zijn allemaal geweldig geweest.”

Buitengesloten

Wat vooral steekt is dat de universiteit eerder wel openlijk haar steun uitsprak aan studenten en medewerkers uit Oekraïne, toen Rusland hun land binnenviel. En dat de universiteit zich recent medestander toonde van de Orange the World campagne, tegen vrouwengeweld. Bovendien zijn er andere Nederlandse universiteiten die zich wel duidelijk uitspreken, zoals de Erasmus Universiteit in Rotterdam, de Radboud Universiteit en Rijksuniversiteit Groningen.

“Dit is een vorm van hypocrisie. Tilburg University zou moeten zeggen dat ze in geen van deze zaken een standpunt inneemt en afstand neemt van dit soort situaties. Als ze op het een wel reageren, kunnen ze het andere niet zomaar negeren”, aldus de Iraanse student. Om te vervolgen: “Het voelt als discriminatie van Midden-Oosterse studenten. Als er iets aan de hand is met Europese mensen, kan het ze schelen, maar als er iets met ons gebeurt niet. Wij voelen ons buitengesloten.”

‘Als ze op het een wel reageren, kunnen ze het andere niet zomaar negeren’

Ook universitair docent Maleki verwacht een meer betrokken reactie van een universiteit die zich inzet voor mondiale maatschappelijke issues. “Als Tilburg een echte internationale universiteit wil zijn, die een bijdrage wil leveren aan een betere wereld, dan is het verdrietig om te zien dat de rector niet duidelijk achter mensen staat die vechten voor vrouwenrechten, leven en vrijheid in een land dat al 43 jaar lijdt onder genderapartheid, onder een meedogenloos theocratisch regime. Iraniërs verdienen de steun die Zuid-Afrikanen hadden in de strijd tegen het apartheidsregime.”

De universiteit heeft geen antwoord gegeven op vragen van Univers over hun beweegredenen om wel op de situatie in Oekraïne te reageren en niet op die in Iran. Wel geeft zij aan dat de Orange the World campagne ‘volledig aansluit’ bij hun beleid rond sociale veiligheid: “Daarom vindt ons CvB (college van bestuur red.) het belangrijk te laten zien dat wij deze internationale campagne ondersteunen”, aldus woordvoerder Imre van der Meulen.

Advertentie.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.