Tilburg University zet in op flinke toename studentenwoningen

Tilburg University zet in op flinke toename studentenwoningen

Tilburg University wil maximaal 3500 extra studentenwoningen erbij hebben in 2025. Hiervoor is de universiteit druk in overleg met verschillende Tilburgse partners. De vraag naar meer studentenwoningen is groot.

Studentenwoningen op de Cobbencampus. Beeld: Univers

Het aantal studenten aan Tilburg University is de afgelopen jaren snel toegenomen. Net zoals het aandeel internationals. Om studenten onderdak te geven, moeten er studentenwoningen bij in Tilburg. En snel. “We doen er alles aan om meer studentenwoningen te realiseren,” zegt Paulina Snijders, vicevoorzitter van het College van Bestuur, tijdens de universiteitsraad van vandaag. “We kunnen alleen niet zelf bouwen.”

Zelf studentenhuizen uit de grond stampen, dat mag de universiteit niet. Dus moet intensief worden overlegd met de partijen van het in 2020 gesloten convenant dat tot doel heeft om de woningnood onder studenten te bestrijden. Bij dit convenant zijn naast Tilburg University en de onderwijsinstellingen Fontys en Avans, ook de gemeente Tilburg en woningcorporaties WonenBreburg en TBV Wonen betrokken.

Betaalbaar wonen

Uit het convenant kwam eerder al het streefcijfer van 1900 extra studentenwoningen. Die ambitie schroeft de universiteit nu op tot maximaal 3500 woningen erbij in 2025. Het gaat hierbij niet uitsluitend om nieuwbouw, maar ook om het omvormen van reeds bestaande gebouwen tot studentenunits.

De universiteit wil ook zogenaamde ‘deelconstructies’ stimuleren, waarbij studenten worden ondergebracht bij bijvoorbeeld gastgezinnen. Studentenfractie SAM is al een samenwerking aangegaan met een Tilburgs echtpaar dat studenten tijdelijk onderdak biedt. Een andere mogelijkheid die wordt bekeken is het onderbrengen van studenten in zogenaamde ‘dorms’, waarbij ze kamers delen.

Begeleiding internationals

Het College van Bestuur is positief tijdens de universiteitsraad, de studentenpartijen en medewerkerspartijen ook. Studentenfractie Front wijst er wel op dat de woningen betaalbaar moeten blijven voor studenten in tijden van snel stijgende prijzen. Fractie TiU International vindt dat de universiteit vooral internationale studenten goed moet begeleiden op de Nederlandse woningmarkt.

Veel studentenwoningen zullen naar verwachting in het Kenniskwartier worden gerealiseerd, het gebied tussen de Ringbaan-West, Professor Cobbenhagenlaan, Tilburg University en de Westermarkt.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.