Jaaroverzicht 2015: Campusnieuws

De campus lag er dit jaar weer prachtig bij. Er gingen wat oude beuken en berken tegen de grond en er kwamen een paar nieuwe loten bij. Maar er was meer, bijvoorbeeld een wisseling van de wacht en een bezorgde student in een slaapzak.Op 4 juni vertrok rector magnificus Philip Eijlander en kwam Emile Aarts. In zijn afscheidsrede wijst Eijlander op de groeiende ‘bestuurlijke poespas’ in het wetenschappelijk onderwijs: “Prestatieafspraken, rendementsdenken, accreditaties, profilering en topsectoren. Deze bestuurlijke taal staat ver af van docenten, onderzoekers en studenten. Er kan een kloof ontstaan tussen bestuurders en managers enerzijds- en professionals anderzijds.” Juist daarom had Eijlander altijd als stokpaardje: korte lijnen en goede verstandhoudingen. “Niet besturen door afstand te nemen, maar door te verbinden.” Vol vuur begint Emile Aarts aan zijn klus.

De woelige bezettingen in Amsterdam, kregen een wat mildere Tilburgse variant. In maart voerde theologiestudent Arnoud van Hulst (25) één dag actie. Hij kroop in een ‘spuuglelijke’ slaapzak, ging op een bankje voor het Dante-gebouw liggen en zette op Facebook: ‘De bezetting op Tilburg University is begonnen’. De reden voor de keiharde actie: het wegbezuinigen van (kleine) geestesstudies.In de universiteitsbibliotheek was er in 2015 vaak sprake van overlast. Eén keer moet de politie eraan te pas komen, om een groepje hangjongeren te verwijderen. Andere hangjongeren kwamen zelfs naar de bieb om te studeren: ‘Er zijn twee groepen die problemen veroorzaken. Aan de ene kant de hbo’ers. Zij bezetten de computers en zitten op andermans inlogcodes. Ze zijn wel aanwezig, maar niet baldadig. Aan de andere kant de middelbare scholieren die echt overlast veroorzaken door harde muziek, een grote mond en rommel.’ Naar verluidt is de beveiliging inmiddels strenger gaan controleren.

“Als wij er niet meer zijn, hoop ik niet dat die studenten zich direct moeten inschrijven voor hun hertentamen”

Cateraar Sodexo heeft zo zijn eigen problemen. Tot november verdwenen er dit jaar al 2688 messen, lepels en vorken spoorloos. Het gaat dan niet alleen om studenten die de eigen bestekla thuis willen vullen. Catering-manager Dick van Velden: “Het grootste gedeelte verdwijnt tijdens het afruimen in de prullenbak. Ook nemen mensen soms bestek mee naar hun werkplek, waar ze het vervolgens vergeten.”

Dan het einde van een tijdperk. De Studystore verdween van de campus. Onder verschillende namen was hier al sinds de jaren ’70 een boekwinkel gevestigd. Tot 25 september, toen de Studystore definitief de deuren sloot. Medewerker Koen Gijsbers: “Ik denk dat wij het goed gedaan hebben, maar alles is veel meer overgegaan op digitaal. Nu we weggaan verandert er wel iets op de campus. Zo is er vanmiddag een tentamen statistiek voor pre-masters. Dat merk ik meteen, want dan verkopen we makkelijk 20 extra rekenmachines. Als wij er niet meer zijn, hoop ik niet dat die studenten zich direct moeten inschrijven voor hun hertentamen.” Vanaf januari komt er een 3D-printshop in het pand.

Ten slotte een blik op de toekomst. Tilburg University heeft niet alleen een groei-ambitie (15.000 studenten in 2020), maar ook de zucht naar kleinschaliger onderwijs. De vraag is: gaat dat allemaal op de campus passen? Vastgoedbaas Paul Hoeijmans heeft nog niet direct het antwoord klaar. Wel kan hij leunen op een goed doortimmerd vastgoedplan: “Vastgoed is van de lange adem, het is niet ‘morgen’ klaar. En de toekomst kent altijd een stuk onzekerheid. Het vastgoedplan wordt daarom periodiek herijkt op basis van nieuwe data. Wij zorgen voor voldoende flexibiliteit om de ambities van de instelling te kunnen volgen.”

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.