Verkiezingen: studentikoos stemadvies

Studenten lossen tussen bier en bitterbal alle nationale en internationale problemen op, terwijl intussen tussen neus en lippen door de wereldvrede uitbreekt en hongersnood verdwijnt. Maar problemen dichter bij studentenhuis oplossen, ho maar: oninteressant, onbelangrijk en onbekend. Daarom deze week op Univers een analyse van de verkiezingsprogramma’s van de Tilburgse partijen op basis van zes voor studenten belangrijke thema’s. Dat maakt het stemmen wat makkelijker op 19 maart.

Univers’ megawetenschappelijk verantwoorde poll wijst gelukkig in een andere richting dan desinteresse: 57 procent van de stemmers ziet het belang van de gemeenteraadsverkiezingen. De opkomst bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen in Tilburg lag onder de 45 procent. Daartegenover staat dat een krappe twintig procent de verkiezingen onbelangrijk vindt. Geef deze mensen eens ongelijk: een nominaal lopende student woont hoogstens vier jaar in Tilburg, oftewel één ambtstermijn. Toch zijn deze verkiezingen van belang, want gemeentes krijgen veel nieuwe verantwoordelijkheden op hun bordje, zoals zorg voor jongeren, ouderen en werklozen. Gemeente Tilburg is daarom ook een campagne begonnen om mensen naar de stembus te lokken.

Elf procent van de stemmers in onze poll geeft aan niet eens bekend te zijn met de gemeenteraadsverkiezingen. Met dertien procent van de stemmers is het al helemaal treurig gesteld. Zij hebben op jonge leeftijd al het vertrouwen in de politiek opgezegd, want de lokale politici hebben volgens deze stemmers geen oog voor studenten.

Wel wetenschappelijkverantwoord onderzoek van UniPartners Tilburg wijst uit dat D66 en VVD de meeste stemmen van studenten kunnen verwachten. Volgens het onderzoek kan D66 rekenen op 31,7 procent van de studentenstemmen en VVD op 24,1. Negen op de tien van de 250 ondervraagden gaf aan op 19 maart naar de stembus te gaan.

Dat lokale partijen geen oog hebben voor studenten is onwaar: ze hebben wel degelijk oog voor studenten, ook in hun verkiezingsprogramma’s. In Tilburg staan veertien partijen op de kieslijst en hun verkiezingsprogramma staan op de website van de Tilburgse gemeenteraad.

Analyse op zes thema’s

De analyse doen we op basis van zes thema’s die wij van belang achten voor studenten: studentenhuisvesting, fietsbeleid, horecabeleid, ontwikkeling van een stadscampus in de Spoorzone, structurele financiering van studentenevenementen en hoe de gemeente de afgestudeerde bolleboosjes ook na de studie aan zich blijft binden – braindrain tegen gaan dus.

De structurele financiering behoeft wellicht enige uitleg: studentenevenementen als de TOP-week, Tilburg Studentenfestival en de Tilburg University Cantus kunnen aanspraak maken op subsidies van de gemeente. Echter, jaar op jaar worden deze subsidieaanvragen afgewezen. Uiteindelijk komt de financiering via andere potjes wel rond, maar de onzekerheid is onwenselijk. In de woorden van Lawrence Bolte, voorzitter van de studentenraad: “Tilburg Studentenstad is één van de belangrijke pijlers van het gemeentebeleid, we zien dan ook graag dat er structurele financiering komt voor deze evenementen die Tilburg Studentenstad op de kaart zetten.”

Genoeg gepraat: klik door naar de punten.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.